Jazyková výuka dětí - ceník

Počet
posluchačů
Sazba Kč
(45 minut)
Sazba Kč
(60 minut)
1 - 2 od 345,- + DPH od 450,- + DPH
3 a více zpracujeme individuální kalkulaci

* výše uvedené ceny jsou platné pro výuku a doučování dětí do dovršeného věku 14 let pod vedením česky mluvícího lektora.


 

Jazyková výuka pro dospělé - ceník

Základní ceník

Počet

posluchačů

Sazba Kč
(45 minut)
Sazba Kč
(60 minut)
český lektor rodilý mluvčí český lektor rodilý mluvčí
1 - 2 od 350,- + DPH od 440,- + DPH od 450,- + DPH od 600,- + DPH
3 - 5 od 400,- + DPH od 490,- + DPH od 500,- + DPH od 650,- + DPH
6 a více zpracujeme individuální kalkulaci

* jsme připraveni o našich cenách i nastavení jednotlivých kurzů dále jednat.

Na výuku se vztahuje sazba 21% DPH.

Ceny našich služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a dodavatelem písemně. Jsou definovány ve smlouvě o zajištění překladatelských prací, nebo v cenové nabídce, kterou objednavatel potvrzuje v písemné objednávce.


Tlumočení - ceník

Každá zakázka tlumočení je velice individuální a na její přesnou kalkulaci má přímý vliv velké množství faktorů. S ohledem na akci, pro kterou budete našich služeb využívat, povedeme již od začátku jednání s konkrétním tlumočníkem, který uvedené tlumočení zajistí. Jsme tak schopni Vám zajistit exklusivní cenovou nabídku zejména objednáte-li si službu s časovým předstihem.

Na tlumočení se vztahuje sazba 21% DPH.

Ceny našich služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a dodavatelem písemně. Jsou definovány ve smlouvě o zajištění překladatelských prací, nebo v cenové nabídce, kterou objednavatel potvrzuje v písemné objednávce.

Kalkulace ceny tlumočení

Sazby za tlumočení se stanovují zejména s ohledem na:

 • druh tlumočení (simultánní / konsekutivní / soudní)
 • jazykovou kombinaci tlumočení
 • celkový rozsah tlumočení
 • odbornost tlumočení (předpoklad znalosti odborné terminologie)

 

Pokud objednavatel nezajistí dopravu tlumočníka do místa tlumočení, je povinen na tuto skutečnost dodavatele předem upozornit. Náklady spojené s cestovným tlumočníka do místa tlumočení v takovém případě budou součástí finálního vyúčtování zakázky.

Pošlete-li nám Váš požadavek již nyní, obratem Vám navrhneme optimální řešení, kalkulaci tlumočení i případného technického zabezpečení akce.


 

Překlady - ceník

Překlady z / do majoritního jazyka
(např. angličtina, němčina, španělština, francoužština, ruština, polština atd.)

 • cena řádného překladu od 1,30 Kč / slovo + DPH
 • cena soudního překladu od 470,- Kč / NS + DPH

 

Překlady z / do minoritního jazyka
(např. arabština, nizozemština, chorvatština, řečtina, ukrajinština atd.)

 • cena řádného překladu od 1,85 Kč / slovo + DPH
 • cena soudního překladu od 550,- Kč / NS + DPH

 

Na překlady se vztahuje sazba 21% DPH

Ceny našich služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a dodavatelem písemně. Jsou definovány ve smlouvě o zajištění výuky, nebo v cenové nabídce, kterou objednavatel potvrzuje v písemné objednávce.

Kalkulace ceny překladu

Kalkulace překladů vytváříme individuálně s ohledem na:

 • druh překladu (běžný / překlad se soudním ověřením)
 • jazykovou kombinaci překladu
 • celkový rozsah textu
 • kvalitu zdrojového textu zadání
 • požadovanou rychlost dodání zpracované zakázky

 

Jednotkou účtovaného rozsahu u řádných překladů a korektur je jedno zdrojové slovo. Minimální účtovaný rozsah je 200 zdrojových (nebo finálních) slov, není-li ve smlouvě nebo objednávce uvedeno jinak.

V případě, že je zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky před zadáním zjistit rozsah zdrojových slov, nebo je v tištěné podobě, vypočítá se celková cena překladu podle počtu slov textu finálního. V takovém případě se pro účely cenové nabídky provádí přibližný orientační odhad počtu slov a finální cena se určuje podle skutečného rozsahu textu po přeložení (z finálního textu).

Poskytujeme množstevní slevy ve výši 10% u řádného překladu o rozsahu nad 7.000 a více slov.

Jednotkou účtovaného rozsahu u překladů se soudním ověřením je jedna normovaná strana finálního textu. Zaokrouhlování se provádí na jednu normostranu přeloženého textu směrem nahoru. Minimální účtovaný rozsah je 1 normovaná strana, není-li ve smlouvě nebo objednávce uvedeno jinak.

Pošlete-li nám Váš požadavek již nyní, obratem Vám navrhneme optimální řešení, kalkulaci překladu i návrh na způsob a termín předání!

Kateřina Říhová

ANDĚLÍN Lingua

t: +420 603 330 598

e: andelin@andelin.eu

http://www.lingua.andelin.eu

 

Kontaktní adresa:

Musílkova 167/13

150 00 Praha 5

Partneři


Boutique Weddings

Svatbu pro Vás připraví s láskou. Svatební organizátor a kooperátor, realizuje svatby vašich snů na klíč s kompletním svatebním servisem

Cestovní kancelář Syka

Cestovní kancelář zaměřená na letní tábory s různou intenzitou výuky angličtiny

 

Neoluxor

Největší knihkupectví v ČR

 

Svatby.cz

Největší svatební agentura v České republice

 

Deluxea

Specialista na organizaci svateb v zahraničí

 

INTACT studium v zahraničí

Organizátor jazykových kurzů v zahraničí.

INTACT Vám poskytne slevu při doporučení z webových stránek ANDĚLÍN Lingua.

Filozofie INTACTu: „Dopřejte si úspěch!“

© 2017 www.lingua.andelin.eu
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.