Metodika výuky

metodikaNaši lektoři používají při výuce kombinaci klasických a moderních komunikativních metod výuky. Naším cílem je, aby výuka jazyků nebyla pro posluchače jen povinností či nutností, ale aby se naučili v jazyce komunikovat též v běžných situacích a vnímali jej jako přirozenou součást jejich každodenního života. Pracujeme na tom, aby jazyk našich posluchačů byl živý a aktivní, posluchači se nebáli své znalosti využít též prakticky a komunikaci v cizím jazyce se nebránili.

Výuka každého z našich lektorů se může částečně lišit, zároveň však každý posluchač má jiné požadavky, představy o výuce a vyhovuje mu jiný způsob výuky. Z toho důvodu se snažíme před samotným výběrovým řízením na vyučujícího lektora zjistit maximum informací o posluchači / posluchačích předem tak, aby již náš výběr doporučeného vyučujícího jejich představy zohlednil.

V každém výukovém kurzu pracujeme podle předem stanovené výukové osnovy. Ve většině případů osnovu kurzu upravuje osnova učebnice – hlavního učebního materiálu kurzu. V případě, že se v pokročilejších jazykových kurzech pracuje spíše s individuálními materiály, plán výuky připravuje vyučující po prvních lekcích s posluchači. Plán výuky v takovém případě vychází ze stanovených cílů posluchačů a cílem lektora je představy posluchačů naplnit.

Zaměření jazykových kurzů

ZáměrNaše jazykové kurzy vždy reagují na aktuální poptávku klienta. Vyučujeme všeobecný jazyk, výuku můžeme však zaměřit do specifického oboru (obchodní jazyk, marketing, reklama, zdravotnictví, právo, techniky, atd.), či s posluchači konverzovat. Zajistíme výuku pod vedením česky mluvícího lektora, rodilého mluvčího, či zkombinujeme práci obou a zahraniční lektor se s česky mluvícím vyučujícím budou v lekcích pravidelně střídat.

Osnova každého výukového kurzu je vyprofilována s ohledem na jednotlivé posluchače, jejich pracovní zařazení v zaměstnání, osobních představ a je přímo závislá na jejich vstupní jazykové úrovni. Plán výuky částečně upravován po dohodě s nimi i v průběhu kurzu tak, aby skladba i témata jednotlivých hodin maximálně odpovídala aktuálním potřebám každého z nich.

Výukové materiály

Výukové materiályPosluchačům navrhneme výukové materiály zaměřené na konkrétní problematiku a zajistíme jejich objednání i doručení do místa výuky. Vyučujeme většinou podle mezinárodních učebnic, případně kombinujeme české materiály se zahraničními. Výběr konkrétní učebnice vždy závisí na dohodě lektora s posluchači kurzu, hlavní učební materiál je však vždy obohacován dalšími doplňkovými materiály (články z internetu či časopisů, autentickými nahrávkami, písničkami, apod.) tak, aby výuka byla pro posluchače zajímavá, pestrá a zábavná.

Individuální lekce >>>

Firemní výuka >>>

Kateřina Říhová

ANDĚLÍN Lingua

t: +420 603 330 598

e: andelin@andelin.eu

http://www.lingua.andelin.eu

 

Kontaktní adresa:

Musílkova 167/13

150 00 Praha 5

Partneři


Boutique Weddings

Svatbu pro Vás připraví s láskou. Svatební organizátor a kooperátor, realizuje svatby vašich snů na klíč s kompletním svatebním servisem

Cestovní kancelář Syka

Cestovní kancelář zaměřená na letní tábory s různou intenzitou výuky angličtiny

 

Neoluxor

Největší knihkupectví v ČR

 

Svatby.cz

Největší svatební agentura v České republice

 

Deluxea

Specialista na organizaci svateb v zahraničí

 

INTACT studium v zahraničí

Organizátor jazykových kurzů v zahraničí.

INTACT Vám poskytne slevu při doporučení z webových stránek ANDĚLÍN Lingua.

Filozofie INTACTu: „Dopřejte si úspěch!“

© 2017 www.lingua.andelin.eu
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.