PřekladyProvádíme pro Vás řádné či soudní překlady, obecné texty i odborné manuály, krátké odstavce i rozsáhlé dokumenty.

Rozsah jazyků, které nabízíme, průběžně rozšiřujeme podle poptávky Vás, našich klientů. Jsme schopni pro Vás zprostředkovat nejen překlady z / do českého a slovenského jazyka, ale také z cizího jazyka do jiného cizího jazyka.

Neúčtujeme si příplatky za odbornost. Pro zajištění maximální přesnosti při překladu odborných výrazů technických či jinak specifických textů jsme v kontaktu s konzultanty příslušných oborů. Uvítáme, máte-li možnost poskytnout nám interní slovníky Vaší společnosti.

V případě rozsáhlých překladatelských projektů jmenujeme koordinátora projektu, který ve spolupráci s jednotlivými překladateli stanoví jednotný formát dokumentu a zodpovídá za jednotnost používané terminologie.

Předání vyhotoveného překladu

Řádné překlady předáváme elektronickou formou do Vaší e-mailové schránky, nebo si můžete dokument převzít osobně v tištěné podobě.

Soudní překlady připravíme k osobnímu vyzvednutí či vyzvednutí kurýrem, nebo Vám je odešleme dobírkou na Vaši poštovní adresu.

Archivujeme všechny zpracovávané zakázky po dobu minimálně jednoho roku od data zadání zakázky, po tuto dobu jsou Vám tedy na vyžádání kdykoli k dispozici.

Svatba v zahraničí / svatba s cizincem

V případě, že jeden či oba snoubenci jsou občany jiného státu a hodlají uzavřít sňatek v České republice, musí předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokážou právní způsobilost k uzavření manželství. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin, musí být tedy opatřeny potřebnými ověřeními a pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, úředně přeloženy do českého jazyka. Při prohlášení o uzavření manželství pak musí být zajištěna přítomnost soudního tlumočníka.

V případě svatby v zahraničí záleží na destinaci, kde se chystáte sňatek uzavřít. Více informací souvisejících s administrativou v tomto směru naleznete na internetových stránkách www.mvcr.cz.

Ve spolupráci s našimi partnery jsme pro Vás schopni zajistit překlady i tlumočení přesně podle Vašich potřeb za výhodných finančních podmínek. Budete-li mít zájem o naši asistenci při zajištění těchto administrativních služeb, neváhejte se s námi spojit!

Zajistíme překlady osobních dokumentů z cizího či do cizího jazyka včetně soudního ověření a eventuelně zprostředkujeme jejich notářsky ověřené kopie. V případě potřeby zabezpečíme též soudního tlumočníka na Váš svatební den a velmi rádi Vám budeme ve směru administrativních záležitostí rádi nápomocni.

Tlumočení >>>

Vymezení základních pojmů >>>

Kateřina Říhová

ANDĚLÍN Lingua

t: +420 603 330 598

e: andelin@andelin.eu

http://www.lingua.andelin.eu

 

Kontaktní adresa:

Musílkova 167/13

150 00 Praha 5

Partneři


Boutique Weddings

Svatbu pro Vás připraví s láskou. Svatební organizátor a kooperátor, realizuje svatby vašich snů na klíč s kompletním svatebním servisem

Cestovní kancelář Syka

Cestovní kancelář zaměřená na letní tábory s různou intenzitou výuky angličtiny

 

Neoluxor

Největší knihkupectví v ČR

 

Svatby.cz

Největší svatební agentura v České republice

 

Deluxea

Specialista na organizaci svateb v zahraničí

 

INTACT studium v zahraničí

Organizátor jazykových kurzů v zahraničí.

INTACT Vám poskytne slevu při doporučení z webových stránek ANDĚLÍN Lingua.

Filozofie INTACTu: „Dopřejte si úspěch!“

© 2017 www.lingua.andelin.eu
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.